Relatietherapie en relatiecoaching

Relatietherapie of relatiecoaching is er op gericht om uw relatie, die tijdelijk of langdurig van het spoor is geraakt, te verbeteren of herstellen. Relatietherapie heeft meestal betrekking op een huwelijks- of liefdesrelatie, maar ook in andere soorten relaties kunnen spanningen, problemen en conflicten optreden. Bijvoorbeeld tussen vrienden, vriendinnen, collega’s, buren en ouders en kinderen. Ook hier is relatietherapie geschikt voor.

Hebben u en uw partner problemen in uw relatie? Wilt u een oplossing voor die problemen, uw relatie graag verbeteren, maar komen u en uw partner er samen niet meer uit?

De relatietherapeut wordt vaak gezien als laatste redmiddel, of zelfs als hulpinstantie voor 'hopeloze gevallen.' Dat is niet correct. Relatietherapie kan goede diensten bewijzen in een relatie die tijdelijk of langdurig van het juiste spoor is geraakt. De resultaten kunnen verbluffend zijn.

De realiteit leert dat mensen heel verschillend zijn en juist die verschillen kunnen in een relatie tot problemen leiden. De een wil vaak de deur uit, de ander niet; de een gaat zorgeloos met geld om terwijl de ander zuinig is; de een is gevoelig, terwijl de ander vindt dat je niet overal zo diep op in hoeft te gaan, enz. Maar ook kent iedere relatie, gebeurtenissen waarbij aanpassing gevraagd wordt en waarvoor verandering nodig is: een gezinslid wordt ernstig ziek; een kind krijgt problemen op school; iemand gaat meer of juist minder werken en de taken moeten anders worden verdeeld. Ook dat kan tot spanning of problemen leiden.

Er kunnen daarnaast ook onderlinge verschillen zijn in verwachtingen over of eisen aan de relatie, of seksuele problemen of verschillen van mening bij de opvoeding van de kinderen.

In eerste instantie proberen de meeste mensen de problemen in hun relatie onderling op te lossen, eventueel met hulp van vrienden of familie. Als dat niet meer lukt kan de hulp van een onafhankelijke derde helpen.

Als therapeut kan ik mensen met relatieproblemen helpen door hen te leren anders met elkaar om te gaan, om anders op elkaar te reageren of om anders naar het probleem te kijken, kortom het vermogen om problemen op te lossen, te vergroten en ontstane conflicten bespreekbaar te maken.

Neem contact op voor het verbeteren of herstellen van uw relatie.
relatietherapie relatietherapeut
emmen hoogeveen emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching emmen hoogeveen assen relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie beilen hooghalen steenwijk relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie relatietherapie relatie assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg emmen hoogeveen assen beilen relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe emmen hoogeveen assen beilen hooghalen emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie steenwijk emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie groningen zwolle friesland relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe emmen hoogeveen assen beilen emmen relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie hoogeveen assen beilen emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie hooghalen steenwijk relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe emmen hoogeveen assen relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie emmen hoogeveen assen relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie beilen hooghalen relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie emmen meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie fluitenberg relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie drenthe emmen hoogeveen assen beilen relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie groningen zwolle friesland relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie drenthe emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg emmen hoogeveen emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie drenthe emmen emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie relatiecoaching relatietherapie relatie hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie fluitenberg drenthe therapie emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie relatietherapeut relatiecoaching emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatie relatie emmen hoogeveen assen beilen hooghalen steenwijk groningen zwolle friesland overijssel dwingelderveld meppel fluitenberg drenthe therapie relatietherapeut relatiecoaching relatietherapie relatie
© 2006 - 2015 Walda Coaching Contact